OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

ท่านต้องประสบปัญหาใหญ่ที่สุดของการที่พนักงานขาดงานระยะยาวใช่หรือไม่

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนมากก็คือ การเจ็บป่วยทางกายไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการขาดงานระยะยาวของพนักงาน การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ฉบับใหม่กำลังช่วยให้บริษัทต่างๆ มีกรอบที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการระบุความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการจัดการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลังเลใจ

ความเครียด: คือปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญ ณ จุดใดจุดหนึ่งในชีวิตของเรา ตั้งแต่ปัญหาด้านสุขภาพและการเงิน ไปจนถึงปัญหาครอบครัวและความโศกเศร้าจากความสัมพันธ์ต่างๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของความเครียดที่พบมากที่สุดก็คืองาน โดยข้อเท็จจริงแล้วจากการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ใหญ่วัยทำงาน 8 ใน 10 คน กล่าวว่าพวกเขามีประสบการณ์กับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับงาน* 

 

ในส่วนของพนักงาน ความเครียดในขณะทำงานเป็นที่มาของโรคภัยและความไม่สบายหลายอย่าง เช่น ความเหนื่อยล้า การปวดศีรษะ ท้องเสีย ปวดหลัง นอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ อีกมาก อาการทางสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยเสียจนกระทั่งทุกวันพนักงานประมาณหนึ่งล้านคนในสหรัฐอเมริกาขาดงานเนื่องมาจากความเครียด**

 

ในส่วนของนายจ้าง ความเครียดคิดแล้วเป็น 37% ของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด *** เป็นผลให้มีอัตราการขาดงานกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกที กล่าวคือ การสูญเสียด้านผลิตภาพคิดแล้วเป็นเงินประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น** 

 

นโยบายด้านความเครียดภายในองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจัดการกับความเครียด

 

ดังนั้นนายจ้างจะสามารถช่วยพนักงานของตนจัดการกับปัญหาซึ่งเป็นอาการของสถานที่ทำงานสมัยใหม่ในปัจจุบันได้อย่างไร

 

เป็นที่น่าเสียดายที่นโยบายด้านการจัดการกับความเครียดภายในองค์กรเท่าที่ผ่านมายังไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดการกับความเครียดจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สำคัญ ระบบการบริหารจัดการ         ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) ที่มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการบ่งชี้ความเครียดและขั้นตอนต่างๆ สำหรับจัดการกับความเครียดเหล่านั้นเท่านั้น ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว แต่ระบบเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน จนถึงวันนี้

 

มาตรฐานแรกที่จัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน

 

มาตรฐาน ISO 45001 ที่เริ่มนำมาใช้ในปี 2561เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับใหม่ ซึ่งทำให้การรับรอง OH&S สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อื่นๆ โดยเข้ามาแทนที่ OHSAS 18001 สิ่งที่ทำให้ มาตรฐาน ISO 45001 มีความแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆก็คือเป็นระบบบริหารจัดการด้าน OH&S ระบบแรกที่จัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงานโดยถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญขั้นวิกฤต การทำเช่นนั้นทำให้องค์กรต่างๆจัดการกับอันตรายของการเหนื่อยล้าจากการตรากตรำงานมากเกินไป การคุกคาม การข่มเหงรังแก และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้ง่ายขึ้น โดยการดำเนินการเชิงรุก—แทนที่จะดำเนินการเชิงป้องกัน 

 

การรับมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้: สถานการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

 

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน OH&S ที่เข้มงวดอยู่แล้ว อยู่ในสถานะที่ดียิ่งที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ต่อไปนี้:

 

  • ชื่อเสียงตราสินค้าของนายจ้างได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
  • พนักงานมีความรับรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ด้าน OH&S มากขึ้น
  • ลดเวลาที่พนักงานต้องหยุดทำงาน และลดต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาดงาน คดีความ และค่าชดเชย

 

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทต่างๆ ที่มีมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน OH&S ของตน มีความสามารถมากกว่าในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาและรักษาคนเก่งไว้ การรับมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้ จึงเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการที่จะแสดงให้พนักงานปัจจุบันและคนเก่งที่จะมาเป็นพนักงานในอนาคตเห็นว่า ในฐานะที่เป็นนายจ้าง ท่านเห็นว่าเรื่องของสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เป็นเรื่องสำคัญ

 

* Gallup poll

** EKU Online 

*** Deloitte

 

 

ท่านต้องการจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ว่ามาตรฐาน ISO 45001 สามารถช่วยท่านจัดการกับการขาดงานที่เกี่ยวกับความเครียดในสถานที่ทำงานของท่านได้อย่างไร โปรดอ่านเอกสาร white report

ท่านต้องการที่จะได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 45001 หรือไม่ ขอให้ท่านตรวจสอบชุดเครื่องมือของเราที่สามารถช่วยให้ท่านเริ่มดำเนินการ รวมไปถึหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม และชุดคู่มือสำหรับช่วงปรับเปลี่ยน