OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

ISO 45001:2018

ด้วยเหตุผลเหล่านี้องค์กรของคุณจะต้องให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความปกติสุขที่ดีแก่พนักงานการคาดการณ์เชิงป้องกันการเกิดซ้ำของอุบัติเหตุที่เป็นไปได้และการป้องกันอันตรายหรือการได้รับบาดเจ็บใดๆ