OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

Digital Tools

Online Self-Assessment Tool | ISO 45001:2018

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือการประเมินตนเองออนไลน์ของเราคือการช่วยคุ
ณในการระบุขอบเขตสำหรับการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยแล
ะความปลอดภัยในปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับกรอบที่กำหนดขึ้นใน ISO
45001:2018

เครื่องมือออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนี้จะให้ภาพรวมของวุฒิภาวะของระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคุณ

เครื่องมือโต้ตอบนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ ISO 45001:2018
จะช่วยให้คุณเข้าใจระดับการปฏิบัติตามระบบการจัดการปัจจุบันของคุณที่
แยกตามส่วนและข้อ

ผู้จัดการและบุคลากรด้านการ ป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีพ บริษัท ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน ใหม่

(*) วิดีโอใช้ได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ค้นพบผลิตภัณฑ์ของเรา ISO 45001:2018

 • Executive Overview |ISO 45001:2018

  Executive Overview |ISO 45001:2018

  ฿1,500

  หลักสูตร ISO 45001:2018 ภาพรวมสำหรับผู้บริหาร ที่สอนผ่านห้องเรียนเสมือนนี้ จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ คำศัพท์ คำนิยาม และข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญของ ISO 45001:2018

 • In Depth | ISO 45001:2018

  In Depth | ISO 45001:2018

  ฿2,999

  ภาพรวมรายละเอียดของมาตรฐานนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะที่จำเป็นในก ารใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทของคุณ

 • Online Self-Assessment Tool | ISO 45001:2018

  Online Self-Assessment Tool | ISO 45001:2018

  ฿2,999

  วัตถุประสงค์ของเครื่องมือการประเมินตนเองออนไลน์ของเราคือการช่วยคุณใ นการระบุขอบเขตสำหรับการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและควา