OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

E-learning

Management System Transition | EMS 4 hours*

คุณคุ้นเคยกับมาตรฐาน ISO 14001: 2004 แล้วหรือยัง ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISO 14001: 2015 หรือไม่ หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงมาตรฐาน ISO High Level สำหรับมาตรฐานระบบการจัดการและสำรวจความเปลี่ยนแปลงระหว่าง ISO 14001: 2004 และ ISO 14001: 2015 คุณจะได้เรียนรู้ว่า ISO 14001: 2015 แตกต่างจาก ISO 14001: 2004 และค้นพบวิธีการที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Are you already familiar with ISO 14001:2004 and want to find out about ISO 14001:2015?. This comprehensive course introduces you to the new ISO High Level Structure for Management system standards and explores the changes between ISO 14001:2004 and ISO 14001:2015. You’ll learn how ISO 14001:2015 is different to ISO 14001:2004 and discover proven ways to effectively tackle the transition.
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจและวิธีการทำงานของ ISO 14001
 • ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดำเนินการดูแลรักษาดูแลหรือตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015
 • ผู้ที่มีความสนใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ตรวจติดตามภายใน
 • Those who need to understand ISO 14001 and how it works.
 • Anyone involved in the planning, implementing, maintaining, supervising, or auditing of an Environmental Management System based on  ISO 14001:2015 standard.
 • Those with an interest in Enviromental management systems.
 • Internal Auditors.
 • Annex SL ภาคผนวก 2 และกรอบโครงสร้างใหม่ของ ISO High Level
 • ข้อกำหนดใหม่เฉพาะด้านเกี่ยวกับบริบทความเป็นผู้นำการวางแผนและการสนับสนุน
 • ข้อกำหนดและคำจำกัดความใหม่ที่มีการปรับปรุงสำหรับ ISO 14001: 2015
 • eTraining l 4 ชั่วโมง ระยะเวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับผู้เรียนและพื้นฐานความรู้ด้านเทคนิคและความพร้อมของอุปกรณ์ IT รวมถึงความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการอบรม
 • Annex SL Appendix 2 and the framework for the new ISO High Level Structure
 • Specific new requirements relating to Context, Leadership, Planning and Support
 • New and revised terms and definitions applicable to ISO 14001:2015
 • eTraining | 4 hours. Estimated duration. It depends on the student and previous technical knowledge and IT conditions.
 • ทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ISO 14001: 2015
 • ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขใน EMS ปัจจุบันของคุณ
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ISO 14001: 2015 โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 • Understand the key changes of ISO 14001:2015
 • Identify what needs to be revised in your current EMS
 • Implement the changes of ISO 14001:2015 using good practice guidance

DISCOVER OUR PRODUCTS

 • Introduction to ISO 14001:2015

  Introduction to ISO 14001:2015

  ฿1,599

  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดคำจำกัดความและข้อกำหนดที่สำคัญของ ISO 14001: 2015 และวิธีช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น Obtain a detailed understanding of the key terms, definitions and requirements of ISO 14001:2015 and how the standard can help your organization to better meet customer needs.

 • Master the ISO 14001:2015

  Master the ISO 14001:2015

  ฿1,599

  "Master the ISO 14001: 2015" แนะนำถึงข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานใหม่นี้ ด้วยเหตุนี้คุณจะเข้าใจถึงภาระหน้าที่ขององค์กรและความรับผิดชอบส่วนตัวของคุณได้ดียิ่งขึ้น "Master the ISO 14001:2015" introduces you to the key requirements of this new standard. Through this, you’ll gain a better understanding of both your organization’s obligations and your personal responsibilities.

 • Performing a Self-Assessment of the EMS

  Performing a Self-Assessment of the EMS

  ฿1,599

  หลักสูตรที่ครอบคลุมนี้จะนำเสนอโครงสร้าง ISO ระดับสูงใหม่สำหรับมาตรฐานระบบการจัดการและสำรวจการเปลี่ยนแปลงระหว่าง ISO 14001: 2004 และ ISO 14001: 2015 This comprehensive course introduces you to the new ISO high level structure for management system standards and explores the changes between ISO 14001:2004 and ISO 14001:2015.