OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

E-learning

Risk Management in ISO 9001 4 hours*

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการปรับปรุงแก้ไข ISO 9001 ในปี 2015 คือการสร้างแนวทางที่เป็นระบบในการระบุและจัดการความเสี่ยงของพวกเขาในระดับกระบวนการและระดับองค์กรมากกว่าการถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบการจัดการด้านคุณภาพ โดยการใช้วิธีการตามความเสี่ยงองค์กรจะกลายเป็นเชิงรุกมากกว่าการตอบสนองอย่างหมดจดป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้แล้วคุณจะสามารถอธิบายถึงพื้นฐานปัจจัยสำคัญและการประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงตามที่องค์กรของคุณอ้างถึงใน 9001: 2015 ซึ่งเป็นเครื่องมือและคำแนะนำที่ดีเยี่ยม

One of the key changes in the 2015 revision of ISO 9001 is to establish a systematic approach to identify and manage their risks at process and organizational level, rather than treating it as one of the elements of a Quality Management System. By adopting a risk-based approach, an organization becomes proactive rather than purely reactive, preventing or reducing undesired effects and promoting continual improvement. After completion of this course you will be able to describe the fundamentals, key principles and application of risk management as it is referred to in 9001:2015 to your organization, serving as great tools and guidance.
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจและวิธีการทำงานของ ISO 9001
 • ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดำเนินการ ดูแลรักษา ดูแลหรือตรวจสอบระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
 •  ผู้ที่มีความสนใจในระบบการจัดการคุณภาพ
 •  ผู้ที่เริ่มต้นอาชีพในด้านการจัดการคุณภาพ
 • Those who need to understand ISO 9001 and how it works.
 • Anyone involved in the planning, implementing, maintaining, supervising, or auditing of a Quality Management System based on ISO 9001:2015 Standard.
 • Those with an interest in Quality Management Systems.
 • Those starting their career in Quality Management.
 • อธิบายพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยของ ISO 9001: 2015
 • อธิบายถึงความเกี่ยวข้องและบริบทของความเสี่ยงต่อ ISO 9001: 2015
 • ให้ความสำคัญกับหลักการสำคัญของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
 • eTraining l 4 ชั่วโมง ระยะเวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับผู้เรียนและพื้นฐานความรู้ด้านเทคนิคและความพร้อมของอุปกรณ์ IT รวมถึงความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการอบรม 
 • Describe the fundamentals of risk management for ISO 9001:2015
 • Describe the relevance and context of risk towards ISO 9001:2015
 • Elaborate on the key principles of the Risk Management Approach
 • eTraining | 4 hours. Estimated duration. It depends on the student and previous technical knowledge and IT conditions.
 • การปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 • การทำความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยง
 • การดำเนินการแก้ไขและการจัดการความเสี่ยง
 • การส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการ
 • Increased continual improvement
 • Flexibility of response to change
 • Understanding and management of risk
 • Corrective actions and risk management
 • Encouragement of process improvement

DISCOVER OUR PRODUCTS

 • Performing a Self-Assessment of the QMS

  Performing a Self-Assessment of the QMS

  ฿1,599

  หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณสามารถรประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบ ISO 9001: 2008 QMS ที่มีอยู่กับข้อกำหนด ISO 9001: 2015 This training provides competencies on how to perform a Self-Assessment by comparing an existing ISO 9001:2008 QMS against the requirements of ISO 9001:2015.

 • Master the ISO 9001:2015

  Master the ISO 9001:2015

  ฿1,599

  หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการคุณภาพการทำงานของคุณได้อย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงานทั้งหมด ด้วยระบมาตรฐาน ISO 9001 จะทำให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการให้บริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอของคุณ Our course will help you continually monitor and manage the quality of your performance across all operations. By embedding ISO 9001 you’ll drive positive customer experiences by achieving consistency in your quality of service.

 • Introduction to ISO 9001:2015

  Introduction to ISO 9001:2015

  ฿1,599

  คุณจะได้เรียนรู้เพื่อตีความและประยุกต์ใช้แนวคิดหลักและหลักการของมาตรฐานกับกระบวนการที่มีอยู่ภายในองค์กรของคุณ You'll learn to interpret and apply the key concepts and principles of the standard to existing processes within your organization.