OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

Virtual Classroom

Executive Overview |ISO 45001:2018

ห้องเรียนเสมือนจริงของเราเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับห้องเรียนทั่วไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ไม่มีงบประมาณหรือเวลาเดินทาง หรือรู้สึกว่าการเรียนรู้ออนไลน์สะดวกกว่า 
หลักสูตร ISO 45001:2018 ภาพรวมสำหรับผู้บริหาร ที่สอนผ่านห้องเรียนเสมือนนี้ จะให้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ คำนิยาม และข้อกำหนดใหม่ที่สำคัญของ ISO 45001:2018

บทเรียนจะมอบความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน,
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเทียบกับ OHSAS 18001, โครงสร้างในระดับสูง
และรายละเอียดเกี่ยวกับการตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ออกแบบมาเพื่อ
 • ผู้จัดการและบุคลากรที่ทำงานด้านการป้องกันความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
 • ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นวิชาชีพในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แนวคิดหลัก     
 • คำนิยามของโครงสร้างระดับสูงและผลกระทบใน ISO 45001:2018
 • ข้อเปรียบเทียบระหว่าง OHSAS 18001 และ ISO 45001:2018
 • คำศัพท์และคำนิยามใหม่ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับ ISO 45001:2018
 • การวิเคราะห์มาตรฐานอย่างละเอียดแบบประโยคต่อประโยค
ภาษา
 • อังกฤษ

(*) วิดีโอใช้ได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

ค้นพบผลิตภัณฑ์ของเรา ISO 45001:2018

 • Online Self-Assessment Tool | ISO 45001:2018

  Online Self-Assessment Tool | ISO 45001:2018

  ฿2,999

  วัตถุประสงค์ของเครื่องมือการประเมินตนเองออนไลน์ของเราคือการช่วยคุณใ นการระบุขอบเขตสำหรับการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและควา

 • In Depth | ISO 45001:2018

  In Depth | ISO 45001:2018

  ฿2,999

  ภาพรวมรายละเอียดของมาตรฐานนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะที่จำเป็นในก ารใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทของคุณ

 • Pre Audit | ISO 45001:2018

  Pre Audit | ISO 45001:2018

  ฿20,000

  การตรวจประเมินล่วงหน้าเป็นโอกาสที่จะได้รับการรับรองจาก ISO-45001:2018 และประเมินผลกระทบต่อระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุ บันของคุณ