OK

การที่คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้ cookies เพื่อวัดและวิเคราะห์ผู้ชมจากการเคลื่อนไหวและการสำรวจ การกำหนดการบริการและข้อเสนอพิเศษที่ปรับตามความสนใจส่วนบุคคลของท่านรวมถึงการแชร์หรือแนวทางจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่า คลิกที่ เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบจริยธรรมการค้าขายสำหรับสมาชิก SEDEX (SMETA)

การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเชิงสังคมโดยหน่วยงานอิสระช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจถึงปัญหาเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญซึ่งพวกเขาเผชิญอยู่ และช่วยให้บริษัทเหล่านี้ลดความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

SEDEX คืออะไร? 

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange, ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงจริยธรรมของซัพพลายเออร์) เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทั่วทั้งวงการอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท โดยแบ่งปันข้อมูลการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์

การตรวจสอบ SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit, การตรวจสอบจริยธรรมการค้าขายสำหรับสมาชิก Sedex) เป็นระเบียบวิธีการตรวจสอบอันเป็นเอกสิทธิ์ของ Sedex ซึ่งใช้ประเมินคุณสมบัติทุกประการที่เกี่ยวกับซัพพลายเออร์และความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน

ประโยชน์ของการตรวจสอบ SMETA

การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเชิงสังคมโดยหน่วยงานอิสระช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจถึงปัญหาเรื่องความยั่งยืนที่สำคัญซึ่งพวกเขาเผชิญอยู่ และช่วยให้บริษัทเหล่านี้ลดความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

  • แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศเชิงสังคมที่มีคุณภาพสูงสุด  
  • ลดความเหน็ดเหนื่อยในการตรวจสอบโดยรับการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว และแบ่งปันผลลัพธ์กับลูกค้าหลายราย
  • เข้ามีส่วนร่วมและแสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่าคุณมุ่งมั่นปรับปรุงสภาวะในที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท
  • ปกป้องและเพิ่มพูนชื่อเสียงของคุณในตลาดการค้า

เหตุใดถึงควรเลือก BUREAU VERITAS ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ SMETA?

Bureau Veritas Certification ใช้เกณฑ์การตรวจสอบ SMETA ที่สำคัญ 4 ประการ เพื่อประเมินว่าห่วงโซ่อุปทานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ ซึ่งได้แก่:

  • มาตรฐานแรงงาน
  • สุขอนามัยและความปลอดภัย
  • สิ่งแวดล้อม
  • จริยธรรมทางธุรกิจ

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติ Bureau Veritas Certification ก็จะจัดเตรียมรายงานที่โพสต์ในแพลตฟอร์มการร่วมมือของ Sedex ได้ Bureau Veritas ภาคภูมิใจที่มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบจำนวนมาก ซึ่งสรรหามาโดยใช้เกณฑ์คัดเลือกที่เข้มงวดที่สุดของ Sedex นอกจากนี้ยังดำเนินการตรวจสอบ SMETA หลายพันครั้งต่อปี